Organisatie

Bestuur:
Gradus Traa (voorzitter) (06 21253757)
Irma van Drie (secretaris/penningmeester) (06 48806166)
Maudy Berendse (lid)
Ria Bartels (lid)

Dirigent:
John Honings

Muziekgroep:
Irma van Drie
John Honings

Activiteitengroep:
Irma van Drie (wordt ad hoc samengesteld)

Mappengroep:
Helma Massop
Irma van Drie

Locatieadres:
Veen Vocals – Sint Josephkerk
Van Tuyllstraat 29
3829 AB HOOGLANDERVEEN

Correspondentieadres:
Irma van Drie
Aalscholverlaan 40
3862 KM  NIJKERK